Meldpunt Veilig Verkeer/Participatiepunt.

Het Meldpunt Veilig Verkeer is dé plek voor het melden van onveilige verkeerssituaties bij u in de buurt. 

Naast het kenbaar maken van de onveilige situatie biedt het Meldpunt Veilig Verkeer de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Ga naar de site en kijk op welke manier u dat kunt doen.