VVN Enquete fietsveiligheid in Nuenen.

Enquete fietsveiligheid in Nuenen door Fietsersbond en VVN.

tot 1 december 2016 kon u de enquete invullen. We hebben ruim 300 formulieren ingevuld retour gekregen. Die zijn geevalueerd en in januari 2017 zijn de resultaten aan het gemeentebestuur van Nuenen aangeboden en gepubliceerd.

 

                 Eindrapport Fietsveiligheidsenquête.